Missie en VisieMissie en Visie


Missie

Finansie wil u graag van dienst zijn, en rekening houden met uw belangen. Finansie is volledig gericht op de financiële administratie van particulieren die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken goed te beheren. Daarbij richt Finansie zich voornamelijk op Beschermingsbewind, Budgetbeheer en levert Advies voor cliënten binnen de zorg-, welzijns- en schuldhulpsector.

Finansie heeft de specifieke kennis en vaardigheden in huis om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.


Visie

Finansie is betrokken, en streeft er naar openheid van zaken te geven, deze betrouwbare dienstverlening vormt de basis van de organisatie.

Als eenmansbedrijf maakt de kleinschaligheid van Finansie een persoonlijke benadering van, en de toegankelijkheid voor cliënten mogelijk. Ik kom bij u langs voor een intakegesprek en zal u ondersteunen, meedenken en advies geven. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk in overleg met u uitgevoerd worden. Het uitgangspunt is namelijk om u serieus te nemen, door uw belangen op de juiste wijze te behartigen en de taken goed uit te voeren. Daarbij ligt de nadruk op voldoende tijd en persoonlijke benadering. In het eerste jaar worden uw financiële zaken, wanneer u hier behoefte aan heeft, maandelijks besproken, in de daaropvolgende jaren wordt dit afgebouwd naar één of twee keer per jaar.Finansie is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Profesioinele Bewindvoerders

2014 - Eventuele wijzigigen of typefouten voorbehouden.