BudgetbeheerBudgetbeheer
Bijna iedereen kent geldproblemen, maar niet iedereen weet hier mee om te gaan.

 • Bent u het overzicht in uw financiën kwijt?
 • Heeft u geldzorgen en wilt u er wat aan doen?
 • Wilt u graag geld besparen maar weet u niet hoe en waarop?
 • Kent u de weg niet in financiële tegemoetkomingen?
 • Bent u werkloos geworden of langdurig ziek en weet u niet precies hoe u er u er financieel voorstaat en waar u recht op heeft?
 • Bent u in principe in staat om zelf uw financiën te beheren, maar bent u de controle kwijtgeraakt en heeft u hierbij ondersteuning nodig?

Dan is budgetbeheer aan te raden.


Finansie kan u helpen door u administratieve hulp te bieden bij het beheer van uw inkomen. Samen brengen we (kritisch) de problemen in kaart, zoeken we naar de oorzaak hiervan en stellen we een plan op. Onderdeel van het plan is zowel de administratie te ordenen, de vaste lasten op te schonen, overbodige lasten te schrappen en te zoeken naar onbenutte mogelijkheden om uw inkomen te verhogen (kwijtscheldingen, subsidies, tegemoetkomingen).


Wanneer u kiest voor budgetbeheer blijft u zelf verantwoordelijk voor de financiën.

 

De werkzaamheden


Na ondertekening van een budgetovereenkomst verricht Finansie de volgende werkzaamheden:


 •     Intake gesprek
 • Controleren of er aanspraak gemaakt kan worden op langdurigheidtoeslag, toeslagenwet dan wel anderszins recht op aanvulling
 • Opstellen budgetplan
 • Het uitvoeren van de betalingen conform het opgestelde budgetplan bij de cliënt thuis
 • In overleg hulp bij belastingaangifte box 1
 • Hulp bij kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke heffingen
 • Hulp bij aanvragen (bijzondere) bijstand
 • Hulp bij aanvragen huurtoeslag / zorgtoeslag
 • Reguliere handelingen met betrekking tot onder bewind gestelde goederen
 • Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 11.00 uur 
 • Advies met betrekking tot de toekomst en het eventueel daarna weer zelf kunnen beheren van de financiën.Niet tot de werkzaamheden horen:


 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Frequent naar zitting Kantonrechter
 • Begeleiding bij het bezoeken van een WSNP zitting of een afspraak bij een uitkeringsinstantie (Gemeente of UWV)
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop onroerend goedFinansie heeft ten aanzien van het inkomen een signalerende rol en bewaakt of er iedere maand inkomen wordt ontvangen en alle rekeningen betaald kunnen worden. Indien er rekeningen binnen komen die niet binnen de gestelde termijn betaald kunnen worden uit het inkomen (ook niet door uitgaven en/of het leefgeld te verlagen), dan worden de rekeningen weer naar u teruggestuurd.

 

Procedure en aanmelding


Wanneer u interesse heeft in budgetbeheer van Finansie kunt u het aanmeldformulier Budgetbeheer invullen (klik hier).


Nadat u zichzelf of uw hulpverlener heeft u aangemeld neem ik contact met u op om een afspraak te maken.

Tijdens dit gesprek, dat bij u thuis plaatsvindt (eventueel samen met uw hulpverlener en/of familie), wordt de problematiek in kaart gebracht en uw financiële situatie geïnventariseerd. U krijgt uitleg wat budgetbeheer inhoudt, wat u van Finansie kunt verwachten en wat Finansie van u verwacht. Samen besluiten we welke ondersteuning de best mogelijke oplossing biedt.


Als wij beiden van mening zijn dat we met elkaar verder willen dan zal een overeenkomst opgesteld en ondertekend worden waarin de afspraken tussen u en Finansie worden vastgelegd. Ook wordt er een volmacht voor Finansie opgesteld die door u, en eventueel uw partner, ondertekend dienen te worden. Het budgetbeheer start op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend.


Om het budgetbeheer te kunnen starten dient u alle gegevens die nodig zijn om uw lasten maandelijks te kunnen gaan betalen te overhandigen.

Samen ordenen we uw administratie en stellen we een overzicht van uw inkomsten en uitgaven op. Daarna bekijken we met elkaar waarop bezuinigd kan worden. Ik bekijk voor u of u recht heeft op inkomensverhogende voorzieningen, zoals toeslagen of kwijtschelding gemeentelijke belastingen en dergelijken. Vervolgens stellen we een budgetplan op.


Ook wordt er een bedrag gereserveerd voor betalingen die niet maandelijks plaatsvinden en voor onvoorziene uitgaven. Op die manier wordt voorkomen dat er schulden ontstaan of dat de aanwezige schulden oplopen.

Er wordt een vast bedrag aan leefgeld overgeboekt naar uw privé-rekening (die eventueel daarvoor aan u ter beschikking is gesteld). Van dit geld kunt u de dagelijkse uitgaven betalen: eten, kleding, benzine, verjaardagen etc.

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomsten of uitgaven, bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, direct aan Finansie doorgeeft, zodat de betaling tijdig aangepast kan worden. Verder dienen alle rekeningen of eindafrekeningen op tijd doorgegeven te worden.


Indien er sprake is van problematische schulden, dan stelt Finansie de voorwaarde dat u bent aangemeld of u zich gaat aanmelden bij een schuldhulpinstantie.Heeft u verder nog vragen, neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier of contact menu.Finansie is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Profesioinele Bewindvoerders

2014 - Eventuele wijzigigen of typefouten voorbehouden.